“Platform P en de drie andere P’s”

Als ondernemer maak je dagelijks keuzen die van invloed zijn op de drie P’s: People, Planet en Profit. Met een beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) zoek je een balans tussen deze drie. Dat doen wij, als Platform P, ook. Voor een deel betreft dit ons interne gedrag zoals het goed scheiden van afval en het langjarig sponsoren van het drukwerk van Stichting ALS Nederland.

“Uw mvo-doelstellingen”
Daarnaast, en dat heeft met onze productievolumes nog meer impact, helpen wij onze klanten om hun mvo-doelstellingen te behalen. Dat kan door hen te wijzen op FSC- en PEFC-gecertificeerd papier of drukwerk, wat haast niet meer hoeft omdat iedereen dit tegenwoordig wel als vanzelfsprekend beschouwd. Daarom gaan we een stapje verder door het adviseren van klimaatneutraal drukwerk: gecertificeerd, dus met het klimaatneutraal-logo. Zo produceren wij in opdracht van de Provincie Overijssel het magazine ‘JIJ en Overijssel’ 100 % klimaatneutraal.

“Ongemerkt werken aan People, Planet en Profit.”
Maar ook zonder dat u het merkt, voeren wij uw opdracht zo groen mogelijk uit. Zo verlangen wij van de drukkerijen waarmee wij werken dat zij minimaal voldoen aan de Milieucriteria voor het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van Drukwerk, versie maart 2017 van PIANOO. Waar u eveneens niets merkt is dat we, waar mogelijk, opdrachten uitbesteden aan bedrijven die een ‘Social Enterprise’ zijn. Dit zijn bedrijven waar geld verdienen niet het hoofddoel is, maar het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Dat kan door een duurzame bedrijfsvoering maar bijvoorbeeld ook door het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“Merkbaar werken aan People, Planet en Profit.”
Zo dragen we zichtbaar en onzichtbaar bij aan de drie P’s. Wanneer dat ook uw doelstelling is, vraag ons vooral hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen. De mogelijkheden hiertoe nemen in rap tempo toe en we houden ze voor u bij!

Terug naar het overzicht