De Provincie Overijssel heeft de productie van het magazine Jij en Overijssel middels een aanbestedingsprocedure voor de 3de keer op rij aan Platform P gegund! Wij zijn daar natuurlijk hartstikke blij mee.
Het magazine wordt 3x per jaar in een oplage van 424.000 exemplaren huis aan huis verpreid in de Provincie Overijssel. Wij verzorgen de opmaak van het blad alsmede de druk en de afwerking er van.
Bedankt Provincie Overijssel voor het vertrouwen en de gunning van dit prestigeobject!

Terug naar het overzicht